Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa jako substancja plasuje się wśród polimerów, czyli cząstek, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek – w tym wypadku wiązań uretanowych. Polimery stanowią ważny surowiec współczesnego przemysłu. Ich zastosowanie jest ogromne, gdyż odznaczają się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością chemiczną, są lekkie oraz posiadają wysokie parametry elektroizolacyjne oraz, co najważniejsze z naszego punktu widzenia – termoizolacyjne.

Skuteczna termoizolacja

Pianka izolacyjna charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła, jest on najniższy spośród dostępnych obecnie materiałów izolacyjnych i wynosi 0,037–0,020 W/m x K (w zależności od zastosowanej pianki). Takie parametry pozwalają znacząco zwiększyć energooszczędność domu, bądź budynku o innym przeznaczeniu niż mieszkalnictwo. Umożliwiają także zmniejszenie grubości warstwy, a co za tym idzie zwiększenie przestrzeni użytkowej.

 

Pianka poliuretanowa posiada niewielką masę własną, nie obciąża konstrukcji dachowych, czy stropów, jednocześnie wydłużając ich żywotność. Ma to znaczenie przy termomodernizacji starszych budynków oraz termoizolacji hal magazynowych, produkcyjnych czy handlowych, gdzie dach nie zawsze był projektowany z myślą o odpowiedniej izolacji.

 

Warto także dodać, że pianka PUR jest obojętna biologicznie. Jest to właściwość, która uniemożliwia wszelkim szkodnikom zamieszkanie w warstwie izolacji, co w przypadku innych izolatorów może się zdarzyć. Poza tym pianka PUR nie pyli i nie uczula.

Rodzaje izolacyjnych pianek poliuretanowych

Natryskowa pianka izolacyjna, w zależności od finalnej struktury dzieli się na piankę otwarto- oraz zamknięto-komórkową. Różnią się przede wszystkim wewnętrzną strukturą oraz gęstością. Obydwie pianki odznaczają się trochę innymi właściwościami, dlatego do konkretnych prac rekomenduje się odpowiedni rodzaj pianki.

Pianka otwarto-komórkowa

Pianki otwarto-komórkowa zbudowana jest z szeregu mikroskopijnych pęcherzyków oraz kanalików, które są do siebie ustawione pod różnym kątem. Co więcej, pory te, nie są zamknięte i nie tworzą większych obszarów zamkniętych – komórki są otwarte. Taka struktura stanowi efektywną barierę dla ruchów powietrza (ustawienie kanalików pod kątem), pozwala jednak na powolne „oddychanie” (tzw. niski opór dyfuzyjny), co ma bardzo istotne znaczenie przy wielu ociepleniach. Para wodna w takim przypadku może skutecznie przenikać przez warstwę izolacji, co bezpośrednio zabezpiecza więźbę dachową i inne elementy drewniane przed zawilgoceniem, a w konsekwencji gniciem i utratą parametrów nośnych.

Pianka zamknięto-komórkowa

Pianki zamknięto-komórkowe, jak sama nazwa wskazuje, posiadają strukturę zamkniętą. Pianki te cechuje także większa gęstość niż w przypadku pianek otwarto-komórkowych. Charakteryzują się także dużo większym oporem dyfuzyjnym, co z kolei determinuje ich zastosowanie w izolacjach zewnętrznych i izolacjach przeciwwilgociowych. Znakomicie sprawdzają się jako termo i hydroizolator fundamentów, podłóg, dachów, stropodachów płaskich itd.