CROSSIN FLOOR to zamkniętokomórkowa piana sztywna (PUR), która dzięki metodzie aplikacji natryskowej na podłogi, posadzki i fundamenty w różnych obiektach budowlanych zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne nawet przy niewielkich grubościach. W wyniku aplikacji zmieszanego systemu bezpośrednio na izolowaną powierzchnię tworzy się izolacyjna warstwa o zwiększonej twardości, gęstości i wytrzymałości szczególnie na stałych obciążeniach oraz na wpływ wód gruntowych.

Produkt ten jest z powodzeniem stosowany w budownictwie mieszkaniowym takim jak budynki jedno i wielorodzinne oraz bloki mieszkalne.

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość ≥ 50 kg/m3
Niska nasiąkliwość wodą ≤ 0,11 %

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknieto-komórkowa
Gęstość 8 - ≥ 50 kg/m3
Przewodność cieplna (λ) 0,037W/(m•K)