CROSSIN ROOF to izolacja natryskowa stosowana podczas wykonywania termomodernizacji zewnętrznej dużych powierzchni dachów płaskich oraz wielopołaciowych. Szczególnie zalecana jest do stosowania na dachach takich obiektów jak budynki przemysłowe, gospodarcze, rolnicze jak również na dachach w obiektach mieszkalnych.

Piana Crossin Roof charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi nawet przy niewielkich grubościach. Posiada jeden z najniższych współczynników przenikania ciepła (U) jak również zapewnia bardzo wysoką izolację przed wilgocią i szczelność przed wiatrem.

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość ≥ 50 kg/m3
Niska nasiąkliwość wodą ≤ 0,11 %

Parametry Techniczne

Rodzaj pianki Zamknieto-komórkowa
Gęstość 8 - ≥ 50 kg/m3
Przewodność cieplna (λ) 0,037W/(m•K)