Audyt energetyczny
czym jest audyt energetyczny
budynku i na czym polega?

Audyt energetyczny to kompleksowa ocena sposobu, w jaki budynek, tj. dom jednorodzinny lub jakikolwiek obiekt, zużywa energię, w celu zidentyfikowania możliwości zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia efektywności energetycznej. Jest to pierwszy krok do zrozumienia, jak można poprawić wydajność energetyczną domu, zmniejszyć rachunki za energię i przyczynić się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji. Audyt zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym zużyciu energii.

Wykonujemy audyty energetyczne dla potrzeb
Programu Czyste Powietrze

Wykonaj audyt energetyczny swojego domu i zwiększ pulę dopłat z Programu Czyste Powietrze nawet do 136 tys. złotych!

Wykonamy dla Ciebie audyt energetyczny oraz ocieplenie domu w ramach dotacji Czyste Powietrze!

Dlaczego audyt energetyczny budynku jest ważny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego ma kluczowe znaczenie nie tylko dla indywidualnych właścicieli domów, poszukujących oszczędności i komfortu, ale także dla szeroko pojętej ochrony środowiska. Pozwala na identyfikację i eliminację nieefektywnych procesów zużycia energii, co przekłada się na mniejsze zużycie zasobów naturalnych, niższe rachunki za ogrzewanie i redukcję emisji CO2.

Jak przeprowadza się audyt energetyczny?

Audyt rozpoczyna się od wstępnej oceny, która obejmuje analizę rachunków za energię i wizualną inspekcję danego budynku. Następnie, audytor wykonuje bardziej szczegółowe badania, w tym m.in. testy szczelności budynku, ocenę izolacji termicznej oraz efektywności systemów ogrzewania i wentylacji.

Kto może wykonać audyt energetyczny twojego domu jednorodzinnego?

Audytu energetycznego może dokonać wyłącznie certyfikowany audytor energetyczny, który posiada odpowiednie uprawnienia. Od 28 kwietnia 2023 roku, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może wystawić tylko osoba, która znajduje się w wykazie MRiT (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).

Jakie elementy ocenia audytor energetyczny?

Podczas audytu, audytor skupia się na kilku kluczowych aspektach docieplenia budynku, takich jak izolacja ścian, izolacja poddaszy i dachów, okien, systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także wentylacji. Każdy z tych elementów jest dokładnie analizowany pod kątem strat ciepła i potencjalnych oszczędności energetycznych.

Audyt energetyczny a termomodernizacja

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego często stanowi wstęp do procesu termomodernizacji, czyli szeregu działań mających na celu poprawę wykorzystania energii w danym obiekcie poprzez modernizację techniczną budynku lub instalacji. Wyniki audytu wskazują, które prace modernizacyjne przyniosą największe korzyści, dzięki czemu inwestor może wybrać optymalne rozwiązania. Audyty energetyczne z pewnością służą wspieraniu termomodernizacji i remontów. Na ich podstawie można przygotować projekt modernizacji budynku.

Program Czyste Powietrze a audyt energetyczny

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza poprzez wspieranie działań termomodernizacyjnych. Audyt energetyczny jest często wymagany do uzyskania dofinansowania na realizację takich projektów.

Dla kogo przeznaczony jest program Czyste Powietrze?

Program przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w obiektach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Ile można uzyskać dotacji na termomodernizację budynku?

Wraz z wykonaniem audytu energetycznego można uzyskać aż do 136 200 zł dotacji w zależności od wykonanego przedsięwzięcia.

Na co mogę wykorzystać dotację z programu czyste powietrze?

 • wymianę starych systemów grzewczych (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu tj:
  • kocioł gazowy kondensacyjny
  • kotłownia gazowa (w tym: przyłącze gazowe i instalacja)
  • kocioł olejowy kondensacyjny
  • kocioł zgazowujący drewno
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  • ogrzewanie elektryczne
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
  • pompa ciepła powietrze/woda
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • warunkiem dostania dotacji jest wymiana źródła ciepła tzw. kopciuchy.
  • jeżeli właściciel ma kocioł gazowy lub piec klasy 5 to nie musi wymieniać źródła grzewczego.
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w tym brama garażowa)
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Koszt audytu energetycznego

Koszt audytu energetycznego może się różnić w zależności od wielkości budynku i zakresu prac. Istnieją jednak programy dofinansowań i dotacji, które mogą pokryć część lub całość kosztów audytu, np. w ramach programu „Czyste Powietrze” możesz uzyskać refundację do 1200 zł poniesionych kosztów audytu.

Podsumowanie

 • Audyt energetyczny jest kluczowym narzędziem w identyfikacji oszczędności energii i poprawie efektywności energetycznej budynku.
 • Przeprowadzenie audytu wymaga certyfikowanego audytora energetycznego.
 • Audyt jest często pierwszym krokiem do termomodernizacji i może być wspierany przez programy dofinansowań.
 • Koszt audytu może się zwrócić wielokrotnie poprzez oszczędności na rachunkach za energię.
 • Interpretacja wyników audytu jest kluczowa dla efektywnego planowania dalszych działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Audyt energetyczny stanowi pierwszy krok w kierunku bardziej zrównoważonego i ekonomicznie efektywnego użytkowania energii w domach. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko zmniejszenie rachunków za energię, ale również istotny wkład w ochronę atmosfery przez redukcję emisji szkodliwych substancji.

Zadzwoń