Crossin Hard 40

Crossin Hard 40 to zamkniętokomórkowa piana sztywna (PUR), która dzięki metodzie aplikacji natryskowej na podłogi, posadzki i fundamenty w różnych obiektach budowlanych zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne nawet przy niewielkich grubościach. W wyniku aplikacji zmieszanego systemu bezpośrednio na izolowaną powierzchnię tworzy się izolacyjna warstwa o zwiększonej twardości, gęstości i wytrzymałości szczególnie na stałych obciążeniach oraz na wpływ wód gruntowych.

Produkt ten jest z powodzeniem stosowany w budownictwie mieszkaniowym takim jak budynki jedno i wielorodzinne oraz bloki mieszkalne.

Crossin Hard 40

Parametry techniczne

Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość ≥ 38 kg/m³
Przewodność cieplna (λ) 0,026W/(m•K)

Zobacz inne produkty Crossin

Zadzwoń